שיטה הקדושה בענין ציונות ואביזרייהו

ספרי רבינו הקוה"ט בעל דברי יואל

ויואל משה  Size 29 MB

על הגאולה ועל התמורה  Size 8.7 MB

כל אחד יכול להוריד את הספרים, בתנאי שלא לעשות שימוש כספי בזה

ב www.hebrewbooks.org יש ספרי דברי יואל על התורה ושו"ת דברי יואל