א קלארער אפשאצונג איבער דעם מכשול וואס האט זיך אנטוויקלט אין קרית יואל, ווען געוויסע יחידים האבען פורץ גדר געווען און מסדר קידושין געווען אין קרית יואל והגלילות בלי רשות המרא דאתרא דער קונטרס איז געציהלט מסביר צו זיין אין א לייכטע שפראך דאס הארבקייט פון די פירצה, ווי אויך דעם אומריינעם ציהל פון די פורצי גדר און זייערע נאכפאלגער.


הוא לקט דברי רבותינו הראשונים וגדולי הפוסקים בענין הגדר שגדרו גדולי עולם נגד המסדר קידושין בלי רשות המרא דאתרא אפי' אם המסדר קידושין הוא ת"ח וגזרו עלי' חרם ושמתא


‫אחדשה"ט, דער בייגעלייגטער כתב קבלה ווערט ארויסגעשיקט פאר אנשי שלומינו, מיט'ן‬ ‫ציל ארויסצוברענגען דעם פאקט אז אלפי אנ"ש זענען דרייסט אנטשלאסן זיך צו האלטן געטריי צו‬ ‫די הנהגה רוחניות, און נישט צולאזן קיין שום פעולה וואס ווערט געטון דערקעגן.‬